Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIÊN LÝ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
 Số lượng:  10 người 
- Chức danh: Chuyên viên tư vấn và bán hàng.
- Yêu cầu: Đại học hoặc đang học Đại học
- Mức lương: thỏa thuận
- Các cấp bậc: Tập sự (2 tuần), Thử việc (1 tháng), Nhân viên chính thức, Chuyên viên tư vấn bán hàng, Giám đốc bán hàng


CHÍNH SÁCH TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ  

Mô tả công việc
- Bán hàng cho doanh nghiệp (B to B)
- Bán hàng cho cá nhân (B to C) 

Mục tiêu :

- Xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, nhiệt huyết, cùng chí hướng phát triển sự nghiệp lâu dài, gắn bó với Công Ty;
- Tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân có năng lực được thăng tiến trong sự nghiệp.

1. Con người là trọng tâm trong các mối quan hệ:

- Tin tưởng, tôn trọng nhân viên và không có sự đối xử phân biệt do giới tính, chủng tộc, tôn giáo.
- Nguyên tắc này không có ngoại lệ và áp dụng cho mọi cấp trong mọi tình huống.

2. Minh bạch và trung thực:

- Minh bạch và trung thực trong việc tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và cơ hội phát triển cho mọi nhân viên.
- Minh bạch và trung thực trong trao đổi thông tin giữa nhân viên các cấp với nhau để cùng thực hiện phương châm liên tục hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ.
- Nhân viên điều hành các cấp có trách nhiệm lắng nghe và phát huy, động viên sự phát biểu những ý tưởng mới từ nhân viên.
- Mục tiêu của tuyển chọn nhân viên là mời được sự cộng tác từ những ứng viên xuất sắc nhất thông qua quá trình tuyển chọn công bằng, khách quan.
- Khi một ứng viên bắt đầu công việc tại Công Ty thì người đó cũng bắt đầu một sự nghiệp với khả năng phát triển lên những công việc có vị trí cao hơn khởi điểm trong tương lai.
Mục tiêu của việc đào tạo là kiến tạo nhân viên đủ trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức trong kinh doanh, đủ năng lực phát triển sự nghiệp của mình
- Nhân viên áp dụng xuất sắc các nội dung đã được đào tạo vào nhiệm vụ chuyên môn của mình tạo ra được những thành quả vượt trội sẽ được ưu tiên có trong danh sách phát triển nhân sự

3. Khen thưởng - Kỷ luật.

- Nhân viên được xét khen thưởng hàng năm dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị và thành tích đóng góp của cá nhân.
- Nhân viên có vi phạm trong công việc hoặc trong việc chấp hành Nội quy lao động sẽ được xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

Liên hệ tuyển dụng
Trần Trung Kiên
Số điện thoại: 0939176669
Email: trantrungkien@danhnhan.net