Thứ Ba, 26 tháng 7, 2022

MẬT MÃ MARKETING – Khóa học chia sẻ những bí mật thực sự về Marketing trong kỷ nguyên hiện đại

MẬT MÃ MARKETING – Khóa học chia sẻ những bí mật thực sự về Marketing trong kỷ nguyên hiện đạiCó một thực tế cho mọi mô hình kinh doanh thành công là chúng đều xuất phát từ Marketing. Điều này có nghĩa là: Mọi mô hình kinh doanh thực chất là MARKETING – và MARKETING không phải là một phần của kinh doanh mà là toàn bộ về thế giới kinh doanh.

Hoàng Gia chia sẻ, trong kỷ nguyên mới chúng ta cần bắt đầu với TƯ DUY ĐÚNG VỀ MARKETING – trước khi có thể triển khai một kế hoạch Marketing hiệu quả - có tính chiến lược và hiệu quả. Điều đó có nghĩa là, MARKETING THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH chính là nguyên lý cho sự khai sinh ra một mô hình marketing mới trong kỷ nguyên hiện đại.

Khóa học MẬT MÃ MARKETING – giải mã những bí mật thực sự về Marketing, và theo đó đưa ra những nguyên tắc – nguyên lý về một mô hình Marketing mới trong kỷ nguyên hiện đại, trong đó có sự dịch chuyển từ MARKETING 7P CỦA PHILIP KOTLER – Cha đẻ của Marketing hiện đại – sang MARKETING 7C như là một trong những cách thức hiệu quả để triển khai Marketing trong kỷ nguyên mới.

Nói cách khác, sự dịch chuyển này không chỉ là dịch chuyển về cách thức triển khai mà chính là sự dịch chuyển về MÔ THỨC TƯ DUY và CÁCH TIẾP CẬN VỀ MARKETING – theo đúng mục đích.

Nếu trước kia, P1 – là PRODUCTS – trong đó SẢN PHẨM (PRODUCTS) chiếm vị trí trọng tâm trong Marketing thì với mô hình MARKETING 7C – tức MARKETING THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH, thì P1 sẽ chuyển đổi thành C1 – đó chính là CUSTOMER SOLUTIONS (GIẢI PHÁP CHO KHÁCH HÀNG). Nói cách khác, khách hàng không thực sự cần sản phẩm mà khách hàng cần GIẢI PHÁP (SOLUTIONS), và nếu chúng ta phát triển một giải pháp (hoặc những giải pháp giúp khách hàng giải quyết vấn đề) thì đó chính là phương pháp MARKETING HIỆU QUẢ THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH từng được nhắc đến.

Và nếu như MARKETING có 7P trong mô thức xây dựng và phát triển khách hàng dựa trên 7P MARKETING – với các yếu tố mà chúng ta đã từng biết đến như: PRODUCTS – PRICE – PROMOTION – PLACE – PROCESS – PEOPLE và đỉnh cao của MARKETING theo PHILIP KOTLER – Cha đẻ của Marketing hiện đại chính là PHYLOSOPHY (TƯ TƯỞNG, TRIẾT LÝ). Và điều đó có nghĩa là sự dịch chuyển của Marketing theo thứ tự nâng cấp sẽ dẫn đến MARKETING P7 – PHYLOSOPHY MARKETING – hay còn gọi là MARKETING TRIẾT LÝ – MARKETING TƯ TƯỞNG – và đó chính là đỉnh cao thực sự của Marketing mà con người có thể ứng dụng thực tế về Marketing trong kỷ nguyên mới.

Tương ứng với 7P MARKETING – chính là 7C MARKETING – mà nếu theo đó chúng ta có thể triển khai một chiến lược MARKETING HIỆU QUẢ THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – dựa trên ứng dụng và phát triển MÔ HÌNH MARKETING 7P dịch chuyển sang MÔ HÌNH MARKETING 7C như là cách thức hiệu quả để triển khai MARKETING HIỆN ĐẠI.

Khóa học MẬT MÃ MARKETING chính là khóa học chia sẻ giá trị - con đường – chiến lược – tư tưởng và triết lý về MARKETING trong kỷ nguyên hiện đại, mà theo đó chúng ta có thể triển khai một kế hoạch MARKETING HIỆU QUẢ THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – với MÔ HÌNH MARKETING 7C.

Vậy MẬT MÃ MARKETING LÀ GÌ? Và MARKETING 7C LÀ GÌ?

Đó chính là những gì được chia sẻ trong khóa học MẬT MÃ MARKETING – có thể giúp cho bất kỳ Nhà khởi nghiệp – Nhà kinh doanh – Doanh nhân nào thực hiện một chiến lược MARKETING THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.

Khóa học này chia sẻ những nguyên tắc cốt lõi về MARKETING – có tính hữu dụng trong kỷ nguyên hiện đại – với mô hình MARKETING 7C – tức là MARKETING THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.

MARKETING 7C – bao gồm C1 đến C7 – chia sẻ những cách thức hiệu nghiệm về phương thức MARKETING TRONG KỶ NGUYÊN MỚI mà bất kỳ Nhà khởi nghiệp – Nhà kinh doanh – Doanh nhân nào cũng có thể ứng dụng và ứng dụng thành công.

Tương ứng với MARKETING 7P – đó chính là MARKETING 7C – dựa trên nguyên lý như sau:

+ Đầu tiên, P1 = PRODUCTS (SẢN PHẨM) – sẽ dịch chuyển thành C1 – đó chính là CUSTOMER SOLUTION (GIẢI PHÁP CHO KHÁCH HÀNG). Nói cách khác, khách hàng không thực sự cần sản phẩm – mà khách hàng cần GIẢI PHÁP để biến những ước muốn của mình trở thành hiện thực. Và do đó MARKETING không thực sự để bán sản phẩm – mà MARKETING là để giúp khách hàng MUA HÀNG. Và cách đơn giản nhất để giúp khách hàng MUA HÀNG – đó chính là trình bày một kế hoạch hiệu quả dựa trên GIẢI PHÁP (SOLUTIONS) chứ không phải dựa trên sản phẩm, dựa trên KHÁCH HÀNG (CUSTOMERS) chứ không phải dựa trên SẢN PHẨM. Và đó là lý do tại sao sự dịch chuyển từ SẢN PHẨM (PRODUCTS) dịch chuyển sáng GIẢI PHÁP CHO KHÁCH HÀNG (CUSTOMER SOLUTIONS) trở thành sự dịch chuyển trọng tâm. Và nó chính là nền tảng cho mọi sự dịch chuyển tiếp theo đó, P2 – chuyển đổi thành C2, P3 – chuyển đổi thành C3, P4 – chuyển đổi thành C4, P5 – chuyển đổi thành C5, P6 – chuyển đổi thành C6, và cuối cùng P7 – chuyển đổi thành C7. Và cuối cùng, nếu P7 là TƯ TƯỞNG – TRIẾT LÝ (PHYLOSOPHY) thì C7 chính là VĂN HÓA (CULTURE) – hay còn gọi là TIẾP THỊ VĂN HÓA – nguyên lý về sự tiếp thị xã hội có giá trị cao cấp nhất tác động đến lợi ích tổng thể.

+ Cuối cùng, P7 = PHYLOSOPHY (TƯ TƯỞNG) – sẽ dịch chuyển thành C7 – đó chính là CULTURE (VĂN HÓA) – hay còn gọi là TIẾP THỊ VĂN HÓA – MARKETING VĂN HÓA – và cũng là đỉnh cao của Marketing trong Kỷ nguyên hiện đại.

Và tất cả những điều này được chia sẻ trong khóa học MẬT MÃ MARKETING – tại đây: https://tiki.vn/khoa-hoc-mat-ma-marketing-p133167981.html?spid=139830605 – sẽ giải pháp tất tần tật mọi thứ liên quan đến MARKETING – MARKETING 7P – MẬT MÃ MARKETING – và cách mà MARKETING DI CHUYỂN TỪ MARKETING 7P SANG MARKETING 7C như thế nào? Và cuối cùng thế nào là MARKETING THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH? Và cách thực hiện MARKETING THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH ngay bây giờ như thế nào?

Chào mừng bạn đến với thế giới những Nhà khởi nghiệp mới – những Nhà khởi nghiệp ứng dụng MARKETING và thực hiện MARKETING THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – với MÔ HÌNH MARKETING 7C HIỆU QUẢ - có thể thực thi với ứng dụng thực tế sâu rộng nhất.

Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR

 PS:// Thông tin đầy đủ về khóa học MẬT MÃ MARKETING: https://tiki.vn/khoa-hoc-mat-ma-marketing-p133167981.html?spid=139830605


 

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

NAPOLEON HILL – “Bạn có thể đạt được thành công nhanh nhất, tốt nhất bằng cách hỗ trợ cho người khác thành công.”

NAPOLEON HILL – “Bạn có thể đạt được thành công nhanh nhất, tốt nhất bằng cách hỗ trợ cho người khác thành công.”


Danh  nhân Napoleon Hill – Nhà khoa học về phát triển bản thân, đã từng nói “Bạn có thể đạt được thành công nhanh nhất, tốt nhất bằng cách hỗ trợ cho người khác thành công”. Và câu hỏi đặt ra là điều này có ý nghĩa là gì?

TK (*) – Nghiệm: Napoleon Hill là một trong những người đã từng được biết đến như là người đầu tiên biến thành công trở thành một môn có thể “học được” – gọi là THÀNH CÔNG HỌC – hay còn gọi là KHOA HỌC THÀNH CÔNG. Và sau đó đưa những gì được gọi là THÀNH CÔNG HỌC – hay còn gọi là KHOA HỌC THÀNH CÔNG trở thành thứ được đưa trong những quyển sách như là cách thức đề ra những nguyên tắc mà qua đó nếu một người hiểu và thực hành những nguyên lý được viết trong những quyển sách này thì đều có thể đạt được thành công và hiện thực hóa được sự thành công trên đời sống của mình.

Một trong những câu nói nổi tiếng của ông đó chính là: “Bạn có thể đạt được thành công nhanh nhất, tốt nhất bằng cách hỗ trợ người khác thành công”. Và đây có thể nói là trọng tâm của KHOA HỌC THÀNH CÔNG – THÀNH CÔNG HỌC như cách mà Napoleon Hill đã từng chia sẻ. Nói cách khác, nếu bạn có thể giải quyết vấn đề cho người khác – phục vụ người khác – giúp người khác vượt qua thử thách – giúp người khác đạt được mục tiêu của họ thì bạn hoàn toàn có thể thành công tốt hơn, nhanh hơn.

Có một sự thật trong thế giới cuarb chúng ta đó chính là MỤC ĐÍCH CỦA THÀNH CÔNG LÀ THÀNH CÔNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH. Và thành công theo đúng mục đích chính là giúp những người khác thành công.

Thành công theo đúng mục đích chính là giúp người khác trở nên thành công và đạt được mục đích của người khác, khi đó bạn cũng đạt được mục đích của mình.

Bạn có thể giải quyết vấn đề của mình – bắt đầu bằng cách giải quyết vấn đề cho người khác. Và khi bạn tập trung vào giải quyết vấn đề cho người khác thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra – bạn cũng giải quyết được vấn đề của mình.

Bạn có thể vượt qua thử thách của mình – bắt đầu bằng cách giúp người khác vượt qua thử thách. Và khi bạn tập trung vào việc giúp người khác vượt qua thử thách thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra – bạn cũng vượt qua thử thách của chính mình.

Bạn có thể đạt được mục tiêu của mình – bắt đầu bằng cách giúp người khác đạt được mục tiêu của người khác. Và khi bạn tập trung vào việc giúp người khác đạt được mục tiêu của người khác thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra – bạn cũng đạt được mục tiêu của mình.

Bạn có thể trở nên tốt đẹp hơn bằng cách giúp người khác trở nên tốt đẹp.

Và cuối cùng, theo một cách không thể hiểu được – bạn có thể đạt được thành công nhanh nhất, tốt nhất bằng cách giúp người khác thành công. Và bằng con đường hiện thực hóa giải pháp cho người khác để giúp người khác giải quyết vấn đề - bạn cũng đồng thời hiện thực hóa giải pháp cho mình và điều kỳ diệu sẽ xảy ra – bạn có thể giải quyết được vấn đề của mình.

Và có thể nói câu nói “Bạn có thể đạt được thành công nhanh nhất, tốt nhất bằng cách giúp người khác thành công” là câu nói trọng tâm của KHOA HỌC THÀNH CÔNG – THÀNH CÔNG HỌC đã từng được ứng dụng bởi hầu hết những nhân vật thành công trên thế giới.

Napleon Hill – Nhà sáng lập môn THÀNH CÔNG HỌC – KHOA HỌC THÀNH CÔNG có thể nói là người đã khai sinh ra giá trị tinh thần – giá trị văn hóa – giá trị về sự giàu có của nước Mỹ - mà qua đó có thể tạo nên sự phồn thịnh cho Văn hóa Mỹ - Văn minh Mỹ.

Napoleon Hill – có thể được xem là người khai sinh ra văn hóa Mỹ - người khai sinh ra Văn minh Mỹ - và từ đó tạo nên nhiều thế hệ những người thành công nhất nước Mỹ. Và trọng tâm cho sự khai sinh ra Văn hóa Mỹ - Văn minh Mỹ đó chính là bắt đầu từ KHOA HỌC THÀNH CÔNG – là thứ đã từng được ứng dụng và chia sẻ bởi nhiều thế hệ những người thành công và trở thành Nhà đào tạo chia sẻ giá trị thành công cho thế giới.

Và tuyên ngôn của Napoleon Hill là “THÀNH CÔNG LÀ THỨ CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC. VÀ CÓ MỘT MÔN HỌC VỀ THÀNH CÔNG GỌI LÀ ‘THÀNH CÔNG HỌC’”. Và có thể toàn bộ môn học về thành công có thể được chia sẻ bởi chính ông trong câu Danh ngôn này : “Bạn có thể đạt được thành công nhanh nhất, tốt nhất bằng cách hỗ trợ cho người khác thành công”.

Vậy nên, bằng một cách thức tuyệt vời nhất có thể nếu bạn tập trung cho sự thành công của người khác – bạn sẽ hiện thực hóa được sự thành công của chính mình.

Chào mừng bạn đến với những người thành công mới – những con người thành công có khát vọng giúp những người khác thành công!

Chào mừng bạn đến với thế giới những người mới – những con người hiện thực hóa mục đích sống của mình bằng cách giúp người khác hiện thực hóa mục đích sống của người khác!

Chào mừng bạn đến với thế những Danh nhân – những người có khát vọng thay đổi thế giới bắt đầu từ SỰ THẬT ĐƠN GIẢN – KHÁM PHÁ MỤC ĐÍCH SỐNG và đưa mục đích sống đó đến với từng người trên khắp hành tinh này!

Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR