Thứ Ba, 26 tháng 7, 2022

MẬT MÃ MARKETING – Khóa học chia sẻ những bí mật thực sự về Marketing trong kỷ nguyên hiện đại

MẬT MÃ MARKETING – Khóa học chia sẻ những bí mật thực sự về Marketing trong kỷ nguyên hiện đạiCó một thực tế cho mọi mô hình kinh doanh thành công là chúng đều xuất phát từ Marketing. Điều này có nghĩa là: Mọi mô hình kinh doanh thực chất là MARKETING – và MARKETING không phải là một phần của kinh doanh mà là toàn bộ về thế giới kinh doanh.

Hoàng Gia chia sẻ, trong kỷ nguyên mới chúng ta cần bắt đầu với TƯ DUY ĐÚNG VỀ MARKETING – trước khi có thể triển khai một kế hoạch Marketing hiệu quả - có tính chiến lược và hiệu quả. Điều đó có nghĩa là, MARKETING THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH chính là nguyên lý cho sự khai sinh ra một mô hình marketing mới trong kỷ nguyên hiện đại.

Khóa học MẬT MÃ MARKETING – giải mã những bí mật thực sự về Marketing, và theo đó đưa ra những nguyên tắc – nguyên lý về một mô hình Marketing mới trong kỷ nguyên hiện đại, trong đó có sự dịch chuyển từ MARKETING 7P CỦA PHILIP KOTLER – Cha đẻ của Marketing hiện đại – sang MARKETING 7C như là một trong những cách thức hiệu quả để triển khai Marketing trong kỷ nguyên mới.

Nói cách khác, sự dịch chuyển này không chỉ là dịch chuyển về cách thức triển khai mà chính là sự dịch chuyển về MÔ THỨC TƯ DUY và CÁCH TIẾP CẬN VỀ MARKETING – theo đúng mục đích.

Nếu trước kia, P1 – là PRODUCTS – trong đó SẢN PHẨM (PRODUCTS) chiếm vị trí trọng tâm trong Marketing thì với mô hình MARKETING 7C – tức MARKETING THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH, thì P1 sẽ chuyển đổi thành C1 – đó chính là CUSTOMER SOLUTIONS (GIẢI PHÁP CHO KHÁCH HÀNG). Nói cách khác, khách hàng không thực sự cần sản phẩm mà khách hàng cần GIẢI PHÁP (SOLUTIONS), và nếu chúng ta phát triển một giải pháp (hoặc những giải pháp giúp khách hàng giải quyết vấn đề) thì đó chính là phương pháp MARKETING HIỆU QUẢ THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH từng được nhắc đến.

Và nếu như MARKETING có 7P trong mô thức xây dựng và phát triển khách hàng dựa trên 7P MARKETING – với các yếu tố mà chúng ta đã từng biết đến như: PRODUCTS – PRICE – PROMOTION – PLACE – PROCESS – PEOPLE và đỉnh cao của MARKETING theo PHILIP KOTLER – Cha đẻ của Marketing hiện đại chính là PHYLOSOPHY (TƯ TƯỞNG, TRIẾT LÝ). Và điều đó có nghĩa là sự dịch chuyển của Marketing theo thứ tự nâng cấp sẽ dẫn đến MARKETING P7 – PHYLOSOPHY MARKETING – hay còn gọi là MARKETING TRIẾT LÝ – MARKETING TƯ TƯỞNG – và đó chính là đỉnh cao thực sự của Marketing mà con người có thể ứng dụng thực tế về Marketing trong kỷ nguyên mới.

Tương ứng với 7P MARKETING – chính là 7C MARKETING – mà nếu theo đó chúng ta có thể triển khai một chiến lược MARKETING HIỆU QUẢ THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – dựa trên ứng dụng và phát triển MÔ HÌNH MARKETING 7P dịch chuyển sang MÔ HÌNH MARKETING 7C như là cách thức hiệu quả để triển khai MARKETING HIỆN ĐẠI.

Khóa học MẬT MÃ MARKETING chính là khóa học chia sẻ giá trị - con đường – chiến lược – tư tưởng và triết lý về MARKETING trong kỷ nguyên hiện đại, mà theo đó chúng ta có thể triển khai một kế hoạch MARKETING HIỆU QUẢ THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – với MÔ HÌNH MARKETING 7C.

Vậy MẬT MÃ MARKETING LÀ GÌ? Và MARKETING 7C LÀ GÌ?

Đó chính là những gì được chia sẻ trong khóa học MẬT MÃ MARKETING – có thể giúp cho bất kỳ Nhà khởi nghiệp – Nhà kinh doanh – Doanh nhân nào thực hiện một chiến lược MARKETING THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.

Khóa học này chia sẻ những nguyên tắc cốt lõi về MARKETING – có tính hữu dụng trong kỷ nguyên hiện đại – với mô hình MARKETING 7C – tức là MARKETING THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.

MARKETING 7C – bao gồm C1 đến C7 – chia sẻ những cách thức hiệu nghiệm về phương thức MARKETING TRONG KỶ NGUYÊN MỚI mà bất kỳ Nhà khởi nghiệp – Nhà kinh doanh – Doanh nhân nào cũng có thể ứng dụng và ứng dụng thành công.

Tương ứng với MARKETING 7P – đó chính là MARKETING 7C – dựa trên nguyên lý như sau:

+ Đầu tiên, P1 = PRODUCTS (SẢN PHẨM) – sẽ dịch chuyển thành C1 – đó chính là CUSTOMER SOLUTION (GIẢI PHÁP CHO KHÁCH HÀNG). Nói cách khác, khách hàng không thực sự cần sản phẩm – mà khách hàng cần GIẢI PHÁP để biến những ước muốn của mình trở thành hiện thực. Và do đó MARKETING không thực sự để bán sản phẩm – mà MARKETING là để giúp khách hàng MUA HÀNG. Và cách đơn giản nhất để giúp khách hàng MUA HÀNG – đó chính là trình bày một kế hoạch hiệu quả dựa trên GIẢI PHÁP (SOLUTIONS) chứ không phải dựa trên sản phẩm, dựa trên KHÁCH HÀNG (CUSTOMERS) chứ không phải dựa trên SẢN PHẨM. Và đó là lý do tại sao sự dịch chuyển từ SẢN PHẨM (PRODUCTS) dịch chuyển sáng GIẢI PHÁP CHO KHÁCH HÀNG (CUSTOMER SOLUTIONS) trở thành sự dịch chuyển trọng tâm. Và nó chính là nền tảng cho mọi sự dịch chuyển tiếp theo đó, P2 – chuyển đổi thành C2, P3 – chuyển đổi thành C3, P4 – chuyển đổi thành C4, P5 – chuyển đổi thành C5, P6 – chuyển đổi thành C6, và cuối cùng P7 – chuyển đổi thành C7. Và cuối cùng, nếu P7 là TƯ TƯỞNG – TRIẾT LÝ (PHYLOSOPHY) thì C7 chính là VĂN HÓA (CULTURE) – hay còn gọi là TIẾP THỊ VĂN HÓA – nguyên lý về sự tiếp thị xã hội có giá trị cao cấp nhất tác động đến lợi ích tổng thể.

+ Cuối cùng, P7 = PHYLOSOPHY (TƯ TƯỞNG) – sẽ dịch chuyển thành C7 – đó chính là CULTURE (VĂN HÓA) – hay còn gọi là TIẾP THỊ VĂN HÓA – MARKETING VĂN HÓA – và cũng là đỉnh cao của Marketing trong Kỷ nguyên hiện đại.

Và tất cả những điều này được chia sẻ trong khóa học MẬT MÃ MARKETING – tại đây: https://tiki.vn/khoa-hoc-mat-ma-marketing-p133167981.html?spid=139830605 – sẽ giải pháp tất tần tật mọi thứ liên quan đến MARKETING – MARKETING 7P – MẬT MÃ MARKETING – và cách mà MARKETING DI CHUYỂN TỪ MARKETING 7P SANG MARKETING 7C như thế nào? Và cuối cùng thế nào là MARKETING THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH? Và cách thực hiện MARKETING THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH ngay bây giờ như thế nào?

Chào mừng bạn đến với thế giới những Nhà khởi nghiệp mới – những Nhà khởi nghiệp ứng dụng MARKETING và thực hiện MARKETING THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – với MÔ HÌNH MARKETING 7C HIỆU QUẢ - có thể thực thi với ứng dụng thực tế sâu rộng nhất.

Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR

 PS:// Thông tin đầy đủ về khóa học MẬT MÃ MARKETING: https://tiki.vn/khoa-hoc-mat-ma-marketing-p133167981.html?spid=139830605


 

Trung tâm Đào tạo Thành công Quốc tế Hoàng Gia

Author & Editor

Royal Success - Trung tâm Đào tạo Thành công Hoàng Gia.

0 Comments:

Đăng nhận xét

Manual Categories