Wednesday, 10 October 2018

17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN VỚI MỘT CUỐN SÁCH


17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN VỚI MỘT CUỐN SÁCH
Bí mật để gia tăng thu nhập, sự tín nhiệm và quyền lực của người nổi tiếng bằng cách trở thành một Tác giả


Tại sao xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn rất quan trọng?

Xây dựng sự nghiệp kinh doanh đó chính là cách để bạn tạo ra cuộc sống của chính mình tự do hơn. Mỗi người trong chúng ta khi sinh ra đều có sự lựa chọn và bạn đã lựa chọn tạo lập cuộc sống của mình bằng cách xây dựng doanh nghiệp – đó chính là cách xây dựng cuộc sống của mình bằng cách xây dựng cuộc sống của những người khác.

Trên con đường tạo lập sự nghiệp kinh doanh của mình chắc chắn một trong những điều bạn quan tâm lớn nhất đó chính là sự nghiệp kinh doanh đó mang đến sự thành công cho chính bạn và điều quan trọng hơn nữa đó chính là sự nghiệp kinh doanh của bạn cũng phải thành công. Có lẽ hơn bao giờ hết bạn đang cảm nhận những điều tuyệt vời nhất trên con đường xây dựng sự nghiệp kinh doanh đó, cũng như thông qua con đường kinh doanh bạn tìm ra được chính mình, tìm ra được ý nghĩa của chính mình và tạo lập ý nghĩa cho cuộc đời của những người khác. Đã đến lúc bạn phải thấy được chính mình, tìm lại chính con người mình và tăng tốc đến thành công với những gì bạn tạo ra thông qua sự nghiệp kinh doanh bạn mong muốn tạo dựng. Và dù bạn là ai, bạn đến từ đâu thì điều quan trọng ngay lúc này đó chính là bạn thấy được ý nghĩa cuộc đời qua những việc mình làm và giúp người khác tìm thấy ý nghĩa cuộc đời qua những gì họ làm – đó chính là bản chất của sự nghiệp kinh doanh của bạn. Và khi bạn thấy được tầm quan trọng của sự nghiệp kinh doanh của mình thì khi đó bạn cũng thấy được tầm quan trọng của cuộc sống. Khi bạn thấy được tầm quan trọng của cuộc sống thì cũng chính lúc đó bạn sẽ thấy được tình yêu cuộc sống mà ở đó bạn chính là một phần ở trong đó. Tình yêu cuộc sống sẽ dẫn bạn đến một cánh cửa tuyệt vời là “bạn đang sống” chứ không phải là “được sống”, tức là bạn sống một cách chủ động chứ không còn thụ động sống nữa. Cuộc sống của bạn chính là “cuộc sống của bạn” – chứ không phải là cuộc sống của ai khác.

Đây là quyển sách bàn đến việc bạn xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn một cách chủ động như vậy, chính bạn xây dựng sự nghiệp kinh doanh của mình – chứ không phải ai khác, cũng như chính bạn chịu trách nhiệm về những gì bạn tạo ra qua sự nghiệp kinh doanh đó. Theo một nghĩa như vậy, quyển sách này chính là cách thức để bạn đến với thế giới kinh doanh theo cách chủ động chứ không phải theo cách thụ động. Đây là quyển sách bàn đến 17 cách thức để xây dựng sự nghiệp kinh doanh – không chỉ là những cách thức kinh điển – mà nó là những cách thức được chọn lọc trong quá trình tôi tìm kiếm giải pháp để những nhà kinh doanh thành công. Toàn bộ quyển sách này nói đến công việc kinh doanh của bạn – cách thức để tạo lập sự nghiệp kinh doanh đó thành công – cũng như làm thế nào để bạn có thể chủ động tìm kiếm giải pháp hiệu quả nhất cho chính mình để xây dựng sự nghiệp kinh doanh đó. Tất cả những điều đó được gói gọn trong quyển sách này đúng như tựa đề của quyển sách “17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn với một quyển sách”. Và trước nhất chúng ta tìm hiểu 17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn được ra đời như thế nào?

Quyển sách này được viết ra để dành cho ai?

Quyển sách này được viết ra để dành cho những ai mong muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình lên tầm cao mới bằng cách trở thành một Tác giả. Đó chính là những tác giả mong muốn xây dựng sự nghiệp kinh doanh trong tương lai, đó chính là những chuyên gia mong muốn tạo sự nghiệp kinh doanh thành công, những nhà khởi nghiệp mong muốn gia tăng thu nhập song song với việc phát triển sự nghiệp kinh doanh, những nhà kinh doanh (chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ) mong muốn cải thiện phương thức tiếp thị của mình – sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất, những doanh nhân muốn phát triển doanh nghiệp của mình và những doanh nghiệp mong muốn có một kênh tiếp thị sâu sắc – rõ ràng và tạo ra thị trường không đối thủ.
Thứ nhất: Những Tác giả muốn tạo lập sự nghiệp kinh doanh của mình.
Dù bạn là ai và đến từ đâu thì một trong những ước mơ lớn của mỗi người là mong muốn sự tự do – giàu có và thịnh vượng về vật chất lẫn tinh thần, đó chính xác là những gì mà chúng ta suy nghĩ và mong muốn thực hiện. Trở thành một nhà kinh doanh từ chuyên môn của bạn bắt đầu từ việc trở thành một Tác giả là bước đi quan trọng để bạn đạt được sự tự do từ một trong những tài sản quan trọng nhất của con người – tài sản trí tuệ, và nếu bạn làm được điều đó ắt hẳn con đường tương lai của bạn sẽ rộng mở và thành công.
Thứ hai: Những Nhà khởi nghiệp mong muốn gia tăng thu nhập song song với việc phát triển sự nghiệp kinh doanh
Trở thành một tác giả có sách được xuất bản là một trong những cách thức quan trọng để bạn gia tăng thu nhập của chính mình (bằng tài sản trí tuệ) và phát triển sự nghiệp kinh doanh của bạn – dù đó là mô hình kinh doanh gì, bằng cách sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị cho sản phẩm của bạn – tiếp thị cho doanh nghiệp của bạn – và tiếp thị cho chính bạn.
Thứ ba: Những Nhà kinh doanh (chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ) mong muốn cải thiện phương thức tiếp thị của mình – sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất
Trở thành một Tác giả không đơn thuần là viết về một chủ đề nào đó trong đời mà thực chất đó chính là “viết về chính bạn và viết về sự nghiệp kinh doanh của bạn” – qua đó sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất.
Thứ tư: Những doanh nhân mong muốn phát triển doanh nghiệp của mình
Một trong những thứ làm cho doanh nghiệp của bạn phát triển đó chính là văn hóa doanh nghiệp và truyền tải văn hóa đó đến với khách hàng – đối tác – nhân viên. Một quyển sách là cách tốt nhất để bạn làm được điều này – chia sẻ văn hóa doanh nghiệp của bạn đến với mọi người.
Thứ năm: Doanh nghiệp mong muốn có một kênh tiếp thị sâu sắc – rõ ràng và tạo ra thị trường cạnh tranh không đối thủ.


17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh được ra đời như thế nào?

Đây chính xác là nội dung của quyển sách này và toàn bộ quyển sách này bàn đến điều đó – “17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn”.

Làm thế nào Tác giả đã tìm kiếm ra được 17 cách thức này để bạn xây dựng sự nghiệp kinh doanh cho mình?

17 cách thức này đến từ việc Tác giả đã dành suốt khoảng thời gian quan trọng nhất của mình để tìm hiểu cách mà một doanh nhân xây dựng sự nghiệp kinh doanh thành công. Tác giả bắt đầu nghề xuất bản sách và trở thành Tác giả vào khoảng hơn 10 năm về trước – đó chính xác là vào thời điểm Tác giả bắt đầu một trong những nghiên cứu quan trọng nhất của mình: Nghiên cứu cách thức để những nhà khởi nghiệp thành công và cách những doanh nhân đã xây dựng doanh nghiệp thành công như thế nào? Trong khoảng thời gian đó Tác giả đã làm việc và tiếp xúc với rất nhiều những tác giả mong muốn xuất bản sách – họ là những nhà khởi nghiệp thành công, những doanh nhân thành công và những người bán hàng – tiếp thị thành công. Trong quá trình làm việc đó, Tác giả đã phỏng vấn tất cả họ “Làm thế nào để họ khởi nghiệp thành công?” và “Làm thế nào để những nhà kinh doanh xây dựng sự nghiệp kinh doanh của họ thành công?” Chính những câu hỏi đó được đặt bởi những người chính xác “hành nghề doanh nhân” cũng như họ sẵn sàng chia sẻ tinh thần doanh nhân đó, Tác giả đã biết được những cách thức quan trọng để một nhà kinh doanh xây dựng sự nghiệp của họ thành công. Chính những cuộc trò chuyện về kinh doanh và cách thức để xây dựng sự nghiệp kinh doanh đó đã đi đến một ý niệm quan trọng là Tác giả mong muốn xuất bản quyển sách của mình về chủ đề này: Cách để một người xây dựng sự nghiệp kinh doanh thành công.

17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh này đã qua được kiểm chứng của những doanh nhân thành công cũng như đó chính là kinh nghiệm mà chính công việc khởi nghiệp của Tác giả đã mang đến niềm hứng để Tác giả viết nên quyển sách này. Đó chính xác là quyển sách mà bạn đang cầm trên tay – nó là kết tinh của gần một thập kỷ nghiên cứu hơn 30 doanh nhân thành công cùng với những câu hỏi và những câu trả lời của họ trong suốt quá trình làm việc xuất bản sách. Và đó cũng chính là một trải nghiệm quan trọng trong cuộc đời khởi nghiệp mà Tác giả đã kinh qua, đang thực hiện và tiếp tục thực hiện. Con đường khởi nghiệp là một con đường gian nan và trở thành người làm chủ chính mình cũng như xây dựng kế hoạch để những người khác làm chủ cuộc đời của họ quả là con đường tuyệt vời mà Tác giả đang trải qua – cũng như đã từng trải qua. Quyển sách này cũng được ra đời trong sự trải nghiệm của chính bản thân Tác giả – đó là sự trải nghiệm thực sự của một hành trình khởi nghiệp hơn nửa thập kỷ qua – có những thất bại và cũng có những thành công, chính vì thế sự đúc kết này là cực kỳ quan trọng để không chỉ những doanh nhân áp dụng được cho chính mình, mà nó còn là quyển sách dành cho những nhà khởi nghiệp – những người làm kinh doanh tự do và tất cả những ai mong muốn đạt được sự tự do trong kinh doanh.

Bạn đạt được lợi ích gì sau khi đọc cuốn sách này?


Đây có thể là một trong những quyển sách cách mạng nhất bạn đã từng đọc về phát triển sự nghiệp kinh doanh bằng con đường tiếp thị doanh nghiệp – tiếp thị sản phẩm – và tiếp thị cá nhân thông qua một cuốn sách. Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng bạn đang rất may mắn khi đọc được quyển sách này – bởi nó sẽ mang đến cho bạn một cách thức tuyệt hảo nhất để bạn xây dựng sự nghiệp kinh doanh lâu dài – bền bĩ và trường tồn với thời gian. Đó chính là sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất và là phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất. Và chính xác đây là những gì bạn đọc trong cuốn sách này: “17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn với một cuốn sách” – đúng như tên gọi của tác phẩm, và đây là tác phẩm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho đến giờ này viết về chủ đề quan trọng này: Sử dụng cuốn sách như là công cụ phát triển doanh nghiệp của bạn lên tầm cao mới – một phương thức vô cùng mới mẻ và hiệu quả để những nhà kinh doanh tạo lập sự nghiệp cũng như từ đó sáng tạo ra một phương thức tiếp thị tạo ra thị trường cạnh tranh không đối thủ. Bạn sẽ kinh ngạc khi đọc những dòng chữ trong cuốn sách này nói về chủ đề này cũng như từ đó bạn có thể suy nghĩ đến câu chuyện doanh nghiệp của mình được chia sẻ như thế nào? Cách thức để phát triển sự nghiệp kinh doanh? Và làm thế nào để có thể làm được điều đó thông qua cuốn sách của bạn? Chính xác đó là “17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn” – và đây là quyển sách được viết ra là vì bạn và cho bạn – những nhà kinh doanh mong muốn một cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần, những doanh nhân tự do trong thời đại mới, những chuyên gia xem chính mình như là một doanh nghiệp và hơn thế nữa…
Quyển sách sẽ đưa bạn đến một trong những cảnh giới cao nhất của một nhà kinh doanh, đó chính là:
+ Tạo lập một cuộc sống thành công cho mình bằng cách giúp những người khác thành công,
+ Tạo lập một cuộc sống giàu có cho mình bằng cách giúp những người khác giàu có,
+ Tạo lập một cuộc sống hạnh phúc cho mình bằng cách giúp những người khác hạnh phúc,
+ Tạo lập một cuộc sống thịnh vượng cho mình bằng cách giúp những người khác thịnh vượng,
+ Tạo lập một cuộc sống vĩ đại cho mình bằng cách giúp những người khác vĩ đại…
Đúng như một trong những triết lý quan trọng nhất mà Chúa Giê-su đã nói: “Hãy yêu thương người lân cận như mình” – Và nếu như bạn đọc hết quyển sách này cho đến dòng cuối cùng, bạn sẽ nhận ra được một sự thật như vậy? Đó chính là cách bạn “đắc nhân tâm” khách hàng bằng cách tạo ra một “cuốn sách đắc nhân tâm”…
Toàn bộ cuốn sách này chính là nói về điều đó…

Tác giả của cuốn sách này là ai?

TRẦN TRUNG KIÊN – Tác giả của quyển sách này đã có kinh nghiệm hơn 1 thập kỷ xuất bản sách và kinh doanh xuất bản sách. Trong khoảng thời gian đó công ty doanh anh sáng lập đã xuất bản hơn 107 tựa sách với hơn 100.000 quyển sách được xuất bản với hơn 50.000 độc giả trong và ngoài nước. Trần Trung Kiên là Tác giả - Cố vấn Tác giả có sách được bạn đọc yêu thích bình chọn hàng đầu Việt Nam. Là chuyên gia tư vấn và huấn luyện cao cấp viết sách - xuất bản - phát hành sách, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Sách Quốc tế Hoàng Gia.

CÔNG TY SÁCH QUỐC TẾ HOÀNG GIA (RI BOOKS) là công ty cách mạng về lĩnh vực xuất bản sách không giống như bất kỳ công ty nào khác trong ngành công nghiệp này.

Chúng tôi kết hợp hơn 1 thập kỷ kinh nghiệm trong kinh doanh xuất bản với những chiến lược mới nhất cung cấp cho khách hàng, đối tác một dịch vụ xuất bản sách hoàn hảo – một quy trình viết sách hoàn hảo – và một công nghệ sách hoàn hảo, khác biệt và mang lại hiệu quả vượt trội. RI Books tự hào là đơn vị tiên phong và duy nhất cho đến thời điểm này, là đơn vị kinh doanh xuất bản sách chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.
Giá: 250.000đ - Hotline: 0901312118


Thay đổi Thói quen - Thay đổi cuộc đờiSÁCH - THAY ĐỔI THÓI QUEN - THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Con người là thế hệ cao cấp được sáng tạo ra theo cách có thể “xử lý” và cắt bỏ các thói quen xấu và thay thế vào đó là các “thói quen tốt” theo cách các thói quen đó hướng con người đến việc đạt được mục đích của mình. Con người có thể dùng thói quen của mình như là công cụ để hoàn thiện bản thân – đạt được mục đích, hoặc con người mãi bị chi phối bởi các thói quen xấu (do chính con người tạo ra hoặc do bản năng điều khiển) để con người mãi bị nô lệ bởi các thói quen đó. Quyền lựa chọn thuộc về con người!

Đây chính là một chân lý. Bạn có thể dùng nó để mở toang cánh cửa của trí tuệ và sống một cuộc sống yên bình. Bạn sẽ có thể kiểm soát những nhân tố cần thiết để có được thành công. Phần thưởng dành cho những ai có quyền kiểm soát năng lực tư duy của bản thân và hướng nó đến những mục tiêu nhất định nào đó tùy theo sự lựa chọn của mình là vô cùng to lớn. Trái lại, bạn cũng sẽ phải gánh chịu những hình phạt nặng nề.
Những hình phạt nặng nề của thói quen chính là việc mỗi chúng ta không hề ý thức được rằng những thói quen xấu dẫn con người xa rời thành công – mà ngay cả họ cũng không hề biết. Làm sao bạn có thể thành công với một sức khỏe èo uột? Thế thì việc duy trì thói quen hút thuốc, uống rượu và các thói quen bên lề ảnh hưởng đến sức khỏe chẳng khác nào đưa bạn sa xuống hố.
Những hình phạt nặng nề hơn nữa là những thói quen xấu của cá nhân – từ người khác, có thể ảnh hưởng đến bạn và khi bạn tiếp nhận những thói quen xấu từ bạn bè – người thân – cha mẹ hay anh em, vô tình bạn là nạn nhân, và khi bạn tiếp tục hình thành những thói quen xấu và “lôi kéo” những người khác đi vào quỹ đạo của những thói quen xấu mà bạn không hề muốn, những người bị bạn lôi kéo cũng là nạn nhân, và đến khi văn hóa của một thói quen xấu được hình thành trong một nhóm xã hội – thì các thói quen xấu lại càng khó bỏ hơn nữa, và giờ đây bạn chính là “nạn nhân” của toàn xã hội – mà chính bạn cũng là một hạt giống tạo nên xã hội không mong muốn như vậy. Do đó, nếu bạn muốn một xã hội tốt thì trước tiên bạn nên bắt đầu hình thành thói quen tốt – ngay hôm nay!

Sức mạnh toàn năng của thói quen hoàn toàn không có gì huyền bí, cũng không phải do ai thêu dệt nên, càng không phải là thứ gì khó hiểu mà nó là những nguyên tắc phổ quát của tự nhiên được tìm thấy trong chính con người. Nhưng chính nhờ những thói quen tốt mà ta mới có thể tiến hành công việc của mình một cách trôi chảy và có một trật tự logic để chuyển tải những ý tưởng thành hành động.
Khi bạn bắt đầu ý thức được những thói quen của mình và hình thành nên những thói quen mới, hãy bắt đầu từ những thói quen tốt có thể đưa bạn đến thành công. Hằng ngày hãy cố gắng tập trung tư tưởng vào bất kỳ mục tiêu nào mà bạn mong muốn. Đến một thời điểm nhất định nào đó, những thói quen tinh thần mới này sẽ mang đến cho bạn sự thành đạt và cả vận may nữa.
“Bản chất con người đều giống nhau, chỉ có thói quen của từng người mới làm họ khác nhau”.
“MEN'S NATURES ARE ALIKE, IT IS THEIR HABITS THAT CARRY THEM FAR APART” (Khổng Tử (551 BC - 479 BC))

Hội thảo - Giá trị cuộc đời                                 
Hội thảo
Giá trị cuộc đời
Đơn vị tổ chức
thuchoc.vn
Ngày diễn ra
Liên hệ
Thời gian
Liên hệ
Email (Liên hệ)
nguyenmaitrinh@danhnhan.net
Điện thoại (Liên hệ)
0906 8585 96
Địa điểm (Hội thảo)
Liên hệ với Doanh nghiệp
Giá
Liên hệ
Loại hình thực học
Hội thảo
Mã số (thuchoc.vn)
33


Cuộc đời có thể là một hành trình đầy thú vị hoặc là một nơi tẻ nhạt nhất mà bạn có thể trải qua?

Cuộc đời có thể những chuỗi ngày tuyệt vời nhất hoặc là nơi bi thảm nhất?

Cuộc đời có thể là một đầy hoa thơm cỏ lạ mà mọi người cần phải khám phá hoặc là nơi buồn bã nhất mà bạn không thể thoát ra?

Cuộc đời có thể là nơi tốt đẹp nhất hoặc là nơi xấu xa nhất?

Cuộc đời có thể là những chuỗi ngày thành công tuyệt vời nhất của bạn hoặc là những chuỗi dài của thời gian toàn là những thất bại không kiểm soát được?

Cuộc đời là nơi vĩ đại nhất bạn đã từng trải qua hoăc là nơi tầm thường nhất mà bạn bắt buộc phải đi qua cho đến hết cuộc dời này?

Cuộc đời hoặc là chuyến phiêu lưu kỳ bí nhất hoặc chẳng có gì phải làm cả?

............

Và dù bạn quan niệm như thế nào về cuộc đời đi chẳng nữa thì bạn cũng phải biết một điều là:

“Mỗi một chúng ta chỉ có một cuộc đời. Điều quan trọng là chúng ta phải dùng cuộc đời đó và việc gì và đặt nó ở nơi đâu?”

Nhiều năm tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Tại sao có những người thành công và những người thất bại? Và làm thế nào để chúng ta có thể thành công hơn trong cuộc sống?”

Tại sao có những người thích mơ mộng hão huyền, nhìn thì thấy hay những ghẫm lại chẳng giống ai? Thường họ nếu không thay đổi thì rất khó thành công trong cuộc sống?

Tại sao có những người chẳng có ước muốn nào? Nếu những người này không có ước muốn thực tế thì thành công đối với họ rất xa vời?

Tại sao có những người có rất nhiều ước muốn? Những người này nếu không trả lời được câu hỏi “Tại sao họ ước muốn những gì họ muốn?” thì thành công cũng khó mỉm cười với họ?

Trong quá trình “hành tẩu giang hồn” và đi trả lời cho câu hỏi: “Tại sao có những người thành công và những người thất bại? Và làm thế nào để một người thành công hơn?” Tôi đã gặt hái được rất nhiều thứ và tôi đã tổng hợp một mô hình thành công gói trong một Tháp gọi là “Tháp cuộc đời”

Thứ nhất tôi phải nói rằng “Tháp cuộc đời” không phải do tôi sáng lập ra mà là do tôi tổng hợp trong quá trình nghiên cứu và trong chính cuộc sống của tôi.

Thứ hai tôi nghiên cứu về đời người và sự thành công của đời người rất lâu trước khi tôi tổng hợp thành mô hình “Tháp cuộc đời”

Thứ ba tôi phát hiện ra mô hình này thực sự đúng trong quá trình “Thập tử nhất sinh” – Câu chuyện này rất dài, tôi khoan kể ở đây

Và trong tất cả những điều tôi muốn kể đó là:

“Có những thất bại ở đời là thường tình
Có những thất bại ở đời là đương nhiên
Điều quan trọng là chúng ta phải biết “nhiều khi thất bại là mẹ thành công”, nhiều khi thất bại là Ông cố nội của thành công (Ông cố nội thì đâu có sinh ra được). Do đó chúng ta phải biết con đường đi, cách đi và đích đến trước khi khởi hành thì mới mong có sự thành công như mong muốn”

Và tất cả những gì tôi nói được được gói gọn trong mô hình Tháp cuộc đời.

Mô hình tháp cuộc đời có 3 phần và 9 tầng như sau: Ta là ai?, Giá trị, niềm tin, mục đích, chiến lược, kế hoạch, hành động, kiên nhẫn và không có thất bại – tất cả chỉ là thử thách.

Trong đời người để có thể bắt đầu con đường thành công thì con người đó phải hội đủ 3 phần đó là: Hành động (Ở cấp độ thấp nhất), Suy nghĩ (ở cấp độ chiến lược) và quan trọng nhất là Tư duy (ở cấp độ cao nhất)

Bạn có biết tại sao có những người được cho “nổi tiếng”, tự nhận là thành công nhưng đó là sự thành công “không ra gì” là bởi vì sao không?
“Bà Tưng” có nổi tiếng không? Nổi tiếng
“Phương Trinh” có nổi tiếng không? Nổi tiếng
Và nhiều nhân vật khác có nổi tiếng không? Nổi tiếng
Nhưng tại sao họ lại bị xã hội lên án?
Họ có phải bị lên án vì hành động sai không? Họ không hành động sai! Đôi khi rất đúng...
Họ có phải bị lên án vì suy nghĩ sai không? Họ suy nghĩ rất đúng là đằng khác! Bởi họ chỉ muốn nổi tiếng và đạt được mục đích rồi còn gì?
Vậy xã hội lên án họ là vì cài gì? Câu hỏi này nhiều khi xã hội còn không biết trả lời nữa...
Vậy tại sao tất cả những điều đó lại xảy ra?
Tôi không trả lời câu hỏi này, mà dành cho các bạn – Những người thông minh nhất mà tôi được biết đến!
Dù thế nào đi chăng nữa bạn cũng phải biết rằng:

“Trước nhất phải làm cho ra một con người, sau đó mới ra việc và cuối cùng là ra tiền”.

Sự nguy hiểm nhất của đời người không phải là không đạt được mục đích mà sự nguy hiểm nhất đó là môt con người không có sự minh định, hông phân định được điều gì là đúng – sai, không phân định được điều gì là thiện – ác, không phận định điều gì là văn hóa – vô văn hóa, không phân định điều gì là lẽ phải – lẽ trái... và cuối cùng không phân định cái gì nên làm – cái gì không nên làm bởi vì:

“Điều quan trọng không phải những gì bạn đạt được, mà điều quan trọng là sau tất cả những đeo đuổi trong cuộc đời, bạn trở thành ai?” (TTK)

Vậy là đôi khi sống một cuộc đời có gia trị nhiều khi là hay hơn một cuộc đời thành công như Albert Einstein đã nói: “Hãy cố gắng sống một cuộc đời có giá trị, chứ đừng cố gắng sống một cuộc đời thành công”.

Tuy nhiên Tháp cuộc đời sẽ chỉ cho bạn sống một cuộc đời cực kỳ giá trị và rất thành công!

Điều cuối cùng tôi muốn nói rằng:

"Không gì mạnh mẽ hơn một con người chuyên nghiệp với niềm tin và sự đam mê về việc họ là aihọ đại diện cho cái gì?" (TTK)

Nếu chúng ta là những con người lớn, chúng ta sẽ gặp nhau và tôi mong rằng với sự chia sẻ ngắn ngủi này những tâm hồn lớn sẽ gặp nhau!

Nội dung khóa đào tạo "Giá trị cuộc đời":

Phần 1 - Ta là ai?
- Cách để thấu hiểu bản thân mình

Phần 2 - Giá trị
- Minh định được giá trị và hệ giá trị nền tảng mà bạn sẽ không bao giờ "phản bội" lại trong cuộc đời mình

Phần 3 - Niềm tin
- Thành công là một đức tin. Khi bạn có niềm tin vào một điều gì đó bạn mới có sức mạnh để vượt qua những khó khắn vốn dĩ phải có trên con đường đi đến thành công.

Phần 4 - Mục đích
- Nhận biết hoài bão và lẽ sống của cuộc đời mình

Phần 5 - Chiến lược
- Có chiến lược sống và chiến lược cuộc đời cụ thể cho cuộc hành trình của mình

Phần 6 - Kế hoạch
- Biến chiến lược thành kế hoạch hành động cụ thể

Phần 7 - Hành động
- 7 thói quen để thành đạt

Phần 8 - Kiên nhẫn

Phần 9 - Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách

Hội thảo - Giá trị cuộc đời         
Không gì mạnh mẽ hơn một con người chuyên nghiệp với niềm tin và sự đam mê về việc họ là ai và họ đại diện cho cái gì?

Hội thảo: Giá trị cuộc đời
Speaker: Trần Trung Kiên
Giá: 

Trần Trung Kiên 

- Tác giả chuyên nghiệp của những quyển sách bán chạy, Sách được giải Fahasa Bạc - Sách được bạn đọc yêu thích trong cả nước bình chọn tháng 3/2012.

...

HINH ANH


Monday, 8 October 2018

Sự kiện - Giới thiệu Sách


SỰ KIỆN - GIỚI THIỆU SÁCH

Công nghệ Sản xuất khách hàng: Social Media Marketing


Công nghệ Sản xuất khách hàng: Social Media Marketing

Công nghệ Sản xuất khách hàng: Email Marketing


Công nghệ Sản xuất khách hàng: Email Marketing

Công nghệ Sản xuất khách hàng: SEO


Công nghệ Sản xuất khách hàng: SEO

Marketing bằng Tư tưởng


Marketing bằng Tư tưởng


Từ Quản trị bản thân đến Quản trị Doanh nghiệp

Từ Quản trị bản thân đến Quản trị Doanh nghiệp

Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời


Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời