Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

TLIC Education - Đào tạo doanh nghiệp

Đội ngũ chuyên gia huấn luyện của TLIC Education có hơn 15 kinh nghiệm đào tạo cho các tập đoàn trong nước và quốc tế như Western Union, Nippon Paint, Rohto, Samsung, Sony, DKSH, Gedeon Richter, Panasonic, Prudential, British Council, Sophie Paris, Vin Group,…

Đây là các tập đoàn không chỉ đòi hỏi bề dày trải nghiệm chuyên sâu xét về chuyên môn mà còn yêu cầu rất nghiêm ngặt về kỹ năng huấn luyện.

Nhờ vào kinh nghiệm đào tạo từ quan sát vấn đề thực tế doanh nghiệp gặp phải, TLIC Education cung cấp những "bài thuốc" đặc trị đúng về mặt chiến lược lẫn về mặt vi mô.

Cụ thể, chúng tôi cung cấp những mảng chính về đào tạo như:
  • Bán hàng, Tiếp thị
  • Dịch vụ khách hàng
  • Nhượng quyền thương hiệu
  • Cố vấn chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
  • Huấn luyện kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ cấp trung trở lên
  • Quản trị đội ngũ nhân sự
  • Các kỹ năng làm việc hiệu quả cho nhân sự
Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ: 0984 62 77 95Truyen Nguyen

Author & Editor

Royal Success - Trung tâm Đào tạo Thành công Hoàng Gia.

Manual Categories